Z důvodu vytíženosti dopravce PPL jsou balíčky doručovány se zpožděním.

Katalog